Publicerades

Ny tjänst ska informera om risk för vattenbrist

På måndagen lanserades den nya tjänsten ”Risk för vattenbrist” på SMHI:s webbplats. Tjänsten ska underlätta för den som vill förbereda sig för en eventuell vattenbrist.

De två senaste åren har stora delar av södra och mellersta Sverige fått mindre nederbörd än normalt, vilket har lett till risk för vattenbrist i sommar. Nu utökar därför SMHI i samarbete med SGU (Sveriges geologiska undersökning) den ordinarie varningsverksamheten med tjänsten ”Risk för vattenbrist”.

- Tjänsten är ett stöd till länsstyrelser och kommuner och presenterar både en nulägesbild och en bedömning av den fortsatta utvecklingen av vattensituationen de närmaste månaderna, berättar Lena Eriksson Bram, hydrolog och ansvarig för hydrologiska tjänster på SMHI i ett pressmeddelande.

Gäller både ytvatten och grundvatten

Tjänsten ger en lägesbild per varningsdistrikt och berör både grundvatten och ytvatten (sjöar och vattendrag). Riskbedömningen för ytvatten uppdateras en gång i veckan. Grundvattennivåerna däremot förändras långsammare och kommer därför att uppdateras månadsvis.

Syftet med tjänsten är att ge underlag till kommuner och länsstyrelser, men den ger också allmänheten en översiktlig bild av läget, skriver SMHI. Riskbedömningarna gäller för större områden, och inte för mindre sjöar eller enskilda brunnar.

- Enskilda invånare behöver kontakta sin kommun eller lokala vattendistributör för att få specifik information om sin egen vattenförsörjning, säger Lena Eriksson Bram.

Källa: SMHI
Uppdaterades

Taggar för denna sida: