Publicerades

Viktigt meddelande till allmänheten i Ånge

VMA som utfärdades i Ånge gäller inte längre. Faran är över.

Allmänheten i Ånge kommun varnades under torsdagen den 8 juni för ett utsläpp av saltsyra vid Albyfabriken. Enligt räddningsledaren fanns risk för spridning av giftig och frätande gas och alla i området uppmanades därför att gå inomhus och stänga dörrar, fönster och ventilation.

Enligt Ånge kommun var det en tankvagn på järnvägen vid fabriksområdet som läckte saltsyra. Kommunen valde att flytta förskolebarn och elever vid skolan i Alby som en försiktighetsåtgärd.

Läckan åtgärdades under torsdagskvällen.

Uppdaterades

Taggar för denna sida: