Publicerades

SOS Alarm om Viktigt meddelande via sms

Från den 1 juli kommer du att kunna få VMA, Viktiga meddelanden till allmänheten, även via ett sms om något allvarligt händer i området där du befinner dig.

Tidigare kunde sms bara skickas ut till mobiltelefoner som är registrerade på en adress i ett område där en händelse inträffat. Nu kan SOS Alarm positionera mobilen så att även de som befinner sig i området tillfälligt blir varnade. Detta blir möjligt efter en lagändring om elektronisk kommunikation.
Huvudkanaler för VMA är fortfarande radio och tv samt vid vissa tillfällen ljudsignalen "Hesa Fredrik".

VMA (Viktigt meddelande till allmänheten) kan skickas ut vid till exempel: gasutsläpp, bränder, allvarliga olyckor eller händelser som påverkar samhället.

Borttagen länk - SOS Alarm om VMA via sms

Borttagen länk - Krisinformation.se om VMA

Borttagen länk - MSB:s frågor och svar om VMA

Källor: SOS alarm, krisinformation.se, MSB
Uppdaterades

Taggar för denna sida: