Publicerades

CERT-SE om cyberattacken

En omfattande cyberattack har pågått i flera länder, däribland Sverige. Det handlar om skadlig kod som infekterar Windows-system och krypterar information för användaren.

Den som drabbas uppmanas att betala en lösensumma för att få tillgång till filerna. Viruset kan sprida sig väldigt snabbt på ett nätverk med sårbara nätverksanslutna datorer, uppger CERT-SE som är Sveriges nationella CSIRT (Computer Security Incident Response Team) med uppgift att stödja samhället i arbetet med att hantera och förebygga IT-incidenter.

CERT-SE avråder från att betala lösensumman då det bidrar till att finansiera vidareutveckling av skadlig kod, samt att det inte finns garantier för informationen blir upplåst.

Myndigheten för samhällskydd och beredskap uppmanar till grundläggande säkerhetsarbete, att uppdatera datorer, ha bra virusskydd och backup. E-post med bilagor från avsändare man inte känner till bör hanteras försiktigt. Misstänkt innehåll bör inte öppnas.

Borttagen länk - MSB:s frågor och svar om WannaCry

Borttagen länk - Mer information om attacken på Cert.se

Borttagen länk - CERT-SE om skydd mot Ransomware-attacker

Borttagen länk - Polisens rekommendationer i samband med attacken

Borttagen länk - MSB om Ransomware

Borttagen länk - Krisinformation.se om IT-störningar

Borttagen länk - DinSäkerhet.se om hur du kan skydda din dator

Källa: MSB
Uppdaterades

Taggar för denna sida: