Publicerades

Kustbevakningen om oljeutsläpp vid Västkusten

Kustbevakningen avslutade sitt räddningsarbete torsdag 1 juni. Ett oljeutsläpp skedde natten mot lördag 27 maj på danskt vatten. Utsläppet spred sig över till svenskt vatten och Kustbevakningen har arbetat med att plocka upp oljan under veckan. Mindre mängder olja har flutit i land och kommer att tas om hand av kommunal räddningstjänst.

Uppdatering 2/6: Kustbevakningen har beredskap över helgen i fall mer olja från utsläppet skulle upptäckas i havet.

För mer information om hur de drabbade kommunerna arbetar med oljan som flutit i land, följ länkarna nedan.

Uppdatering 31/5: Kustbevakningen uppmanar de som observerar stora mängder olja eller drabbade fåglar och andra djur, att skicka in sina observationer med epost till oljebilder@kustbevakningen.se. Ange platsen för observationen och skicka gärna med bilder.

Uppdatering 30/5: Kustbevakningen skriver under tisdag eftermiddag på twitter att de fortsätter arbetet med oljebekämpningen på Västkusten. Viss olja har nått Lysekil och Smögen men läget är hoppfullt att endast få oljeklumpar når land, skriver Kustbevakningen.

Oljeutsläppet skedde i samband med en tankning av ett handelsfartyg, så kallad överbunkring.

Källa: Kustbevakningen
Uppdaterades

Taggar för denna sida: