Publicerades

Vattenbrist hotar stora delar av landet

Vattensituationen inför sommaren är allvarligare än vad den varit på flera decennier. Det skriver Havs- och vattenmyndigheten, SMHI och flera andra myndigheter i ett gemensamt uttalande. Myndigheterna uppmanar nu alla att göra vad de kan för att spara vatten.

Det har kommit för lite regn och snö de senaste två åren. Det är bakgrunden till att stora delar av landet hotas av vattenbrist. När växtsäsongen nu inletts och dagstemperaturen stiger väntas situationen bli värre, skriver Borttagen länk -  Havs- och vattenmyndigheten, Sveriges geologiska undersökning (SGU) och en rad andra myndigheter i sitt uttalande. Särskilt utsatta områden är östra Sverige upp till mellersta Norrland (från Blekinge till Västernorrland) och de inre delarna av Götaland, men lokala variationer förekommer.

Spara vatten och kontrollera brunnen

Myndigheterna uppmanar alla att göra vad de kan för att spara vatten och följa situationen noga. Det innebär också att förbereda sig för en eventuell vattenbrist i sommar och i höst. Den som har enskild vattenförsörjning bör kontrollera nivån i vattentäkten och fundera över vilka alternativ som finns om brunnen sinar.

Den som är ansluten till kommunal vattenförsörjning bör vara uppmärksam på information från kommunen om läget och eventuella begränsningar i vattenanvändningen.

Myndigheter bakom uppmaningen

  • Havs- och vattenmyndigheten
  • Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI)
  • Jordbruksverket
  • Livsmedelsverket
  • Länsstyrelserna
  • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
  • Naturvårdsverket
  • Sveriges geologiska undersökning
  • Skogsstyrelsen
Källor: Havs- och vattenmyndigheten, SGU, SMHI, MSB
Uppdaterades

Taggar för denna sida: