Publicerades

SMHI utfärdade klass 2-varningar för snöfall och storm

SMHI utfärdade på onsdagen en klass 2-varning för kraftigt snöfall med drivbildning i Jämtlands län utom fjällen, Västernorrlands län och i Västerbottens och Norrbottens kustland. En andra klass 2-varning för storm utfärdades för norra Lapplandsfjällen. Båda varningarna gällde för torsdagen.

Klass 2-varningen för snöfall med drivbildning beräknades ge 20-35 cm snö under torsdagen i Jämtland utom fjällen, Västernorrland samt Västerbottens och Norrbottens kustland. Risken för drivbildning på vägarna ökade också i kombination med frisk sydostlig vind, som förväntades bli hård nära kusten.

Klass 2-varningen för storm gällde Lapplandsfjällen under torsdagen. Sydostlig eller ostlig vind kunde nå 25 meter per sekund på kalfjället och i utsatta dalgångar. Detta tillsammans med delvis ymnigt snöfall och snödrev.

Vädervarning klass 2 innebär att väderutveckling väntas som kan innebära fara för allmänheten, stora materiella skador och stora störningar i viktiga samhällsfunktioner. Allmänheten uppmanas att följa upp ny information på internet, radio eller TV.

För aktuell information, följ länkarna.

Länkarna är bortagna