Publicerades

Trafikstörningar väntas under EU-toppmötet i Göteborg

Myndigheter räknar med stora trafikstörningar under toppmötet i Göteborg. Viss vård- och skolverksamhet kommer också att beröras.

Polisen har spärrat av området runt Gothia Towers och Eriksberg, vilket innebär att kollektivtrafiken kommer att påverkas och i vissa fall ledas om. Enligt Trafikverket kommer också trafiken mellan Landvetter flygplats och centrala Göteborg att beröras periodvis. Tåg- och pendeltågstrafiken kommer däremot inte att påverkas.

De kommunala gymnasieskolorna kommer inte att ha ordinär undervisning den 17 november eftersom det kommer att råda hård belastning på kollektivtrafik och färdtjänst. Även viss vårdverksamhet kommer att hållas stängd. De Sahlgrenska universitetssjukhusens verksamhet är dock öppen som vanligt.

Mellan den 12 och 18 november kommer man att ha gränskontroller vid Landvetter flygplats och Svinesund, men också vid andra gränsövergångar vid behov. Personer som ska resa inom EU och även inom Norden uppmanas att ta med pass eller nationellt id-kort.

Polisen är förberedd på demonstrationer och opinionsyttringar, även om det i dagsläget inte finns något som tyder på några större ordningsstörningar i samband med mötet.

Polisen uppger också att det råder flygförbud över Göteborg från och med den 13 november tills dess att toppmötet är över.

Borttagna länkar nedna:
Länsstyrelsen om trafikstörningar under toppmötet

Västtrafik om hur kollektivtrafiken kommer att påverkas

Polisen om toppmötet

Polisen om flygförbudet över Göteborg

Trafikverket om toppmötet

Göteborgs stad om hur elever inom utbildningsförvaltningen påverkas

Göteborgs stad om hur trafiken påverkas

Västra Götalandsregionen om toppmötet

Källor: Länsstyrelsen Västra Götaland, Polisen, Trafikverket, Göteborgs Stad
Uppdaterades

Taggar för denna sida: