Publicerades

Klass 2-varning för mycket högt vattenstånd

Uppdatering: Klass 2-varningen avsåg söndag kväll och gäller inte längre. Vattenståndet i Öresund sjunker under måndag morgon, enligt SMHI.

SMHI utfärdade på söndagen en klass 2-varning för mycket högt vattenstånd i Öresund. Vattenståndet norr om Öresundsbron väntades på söndagskvällen nå 110-130 cm över medelvattenstånd. Söder om bron väntades vattenståndet nå upp till klass 1-nivå, cirka 80-90 cm över medelvattenstånd, skrev SMHI.

Varning klass 2 är den allvarligaste varningsklassen för högt havsvattenstånd. Varningen innebär att kustvägar och hamnar riskerar att översvämmas, skriver SMHI.

Klass 1-varningar för kuling
På söndagen rådde också klass 1-varning för kuling i Öresund, vilket innebär att det kan vara farligt för fritidsbåtar och små yrkesfartyg att ge sig ut. SMHI har utfärdat klass 1-varningar för kuling för alla svenska farvatten. Orsaken är ett lågtryck öster om Sverige som driver på kraftiga nordvindar över landet.

Den senaste tidens regn medför även höga flöden i små vattendrag och i Hallands, Skåne och Kronobergs län rådde klass 1-varningar för höga flöden. På Gotland är en varning klass 1 för mycket hårda vindbyar utfärdad.

SMHI:s beskrivning av varningsläget

Källa: SMHI
Uppdaterades

Taggar för denna sida: