Publicerades

Klass 3-varning för extremt höga flöden i Norralaån

Uppdatering 26/4: Den klass 3-varning för extremt höga flöden i Norralaån i Gävleborgs län som SMHI utfärdade 23 april gäller inte längre.

Ursprunglig text:

SMHI har utfärdat en klass 3-varning för extremt höga flöden i Norralaån i Gävleborgs län.

SMHI varnar även för mycket höga flöden i Testeboån, Gavleån samt flera andra mindre vattendrag i södra Dalarna samt Gävleborgs län. Där ligger varningsnivån dock på klass 2 i nuläget. I Norra Svealand, Gävleborg, Jämtland och Västernorrland finns klass 1-varningar utfärdade. För uppdateringar av läget och kartor, se SMHI:s varningssida.

SMHI:s definition för varning klass 3 extremt höga flöden:

Extremt höga flöden i vattendrag på en nivå som uppkommer i snitt vart femtionde år. Medför allvarliga översvämningsproblem. Klass 3 är den allvarligaste varningsklassen för höga flöden.

Gästrike räddningstjänst om hur du kan förbereda dig för vårfloden

Källa: SMHI
Uppdaterades

Taggar för denna sida: