Publicerades

SMHI varnar för höga flöden

Torsdagen den 19 april utfärdade SMHI en klass 2-varning för höga flöden i delar av följande län: Örebro, Västmanland och Gävleborg samt Dalarna utom fjällen. Varningen gällde mindre vattendrag.

Snabb snösmältning gör att mindre vattendrag, bäckar och diken, i delar av norra Svealand och södra Norrland under torsdagen väntas nå klass 2-flöden. Varningen väntas bestå under helgen och kan komma att utökas med fler områden. Den omfattar inte medelstora, stora och reglerade vattendrag.

En klass 2-varning innebär en väderutveckling som kan medföra fara för allmänheten, stora materiella skador och stora störningar i viktiga samhällsfunktioner. Allmänheten uppmanas att följa upp ny information på internet, radio eller TV.