Publicerades

Tågtuta förväxlades med VMA i Stockholm

Den signal som hördes över delar av Stockholm från 23:30-tiden under måndagskvällen - och som gjorde många människor oroliga - kom från ett tåg som backade från Värtahamnen mot Stockholms Central. Det var alltså ingen VMA-signal. Det meddelar SOS Alarm och Trafikverket.

Trafikverkets operative ledare Per Nilsson förklarade att signalen från det backande godståget kan förväxlas med de ljudsignaler som används vid Viktigt meddelande till allmänheten, VMA. En tut-signal som även kallas Hesa Fredrik.

SOS Alarm skriver på Twitter: "Ang ljudsignalen som hörts i delar av Stockholm vill vi förtydliga att ingen begäran om VMA inkommit, att inget test utförts och att inget VMA därmed skickats från SOS Alarm."

Borttagen länk - SOS Alarm på twitter om att inget VMA utfärdats 

Borttagen länk - Trafikverkets webbplats

Källor: SOS alarm, trafikverket
Uppdaterades

Taggar för denna sida: