Publicerades

MSB varnar för extrem brandrisk

Det råder fortfarande extremt stor brandrisk i delar av landet. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, går därför återigen ut med ett myndighetsmeddelande för att varna allmänheten.

MSB:s myndighetsmeddelande 5 juli:

Det varma och ovanligt torra vädret gör att brandrisken närmar sig rekordnivåer i stora delar av landet. Flera svåra bränder i skog och mark har tidigare brutit ut och risken för fler är fortfarande mycket hög. Läget är extremt allvarligt och kan påverka människors liv och hälsa. En liten brand kan snabbt få stora konsekvenser. Följ de regler som finns gällande eldningsförbud.

MSB om myndighetsmeddelandet

– Vi gör det här eftersom vi ser att läget fortsätter att vara extremt. Riskerna varierar geografiskt över landet och det handlar om ett utdraget förlopp över lång tid. Alla har ett ansvar att göra vad de kan för att undvika bränder i skog och mark. Allvarliga bränder kan ge stora konsekvenser som kan påverka människors liv och hälsa, säger Anna Nyman, operativ chef.

Håll dig informerad

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, uppmanar allmänheten att hålla sig informerad om brandrisken och ta del av information om eldningsförbud på kommuners eller länsstyrelsers webbplatser.

Borttagen länk - In English

Borttagen länk - Läs MSB:s nyhet om myndighetsmeddelandet

Borttagen länk - Announcement from MSB regarding extreme fire risk

Borttagen länk - Länsstyrelserna om eldningsförbud

Borttagen länk - In English: Fire Prohibitions in Parts of the Country

Borttagen länk - Läs mer om brandrisk och eldning på dinsäkerhet.se

Borttagen länk - Läs om MSB:s stöd vid skogsbränder

Borttagen länk - Appen Brandrisk Ute hjälper dig att hålla koll på brandrisken

Om brandrisk och skogsbränder

Brandrisken kan variera från dag till dag. Följ SMHI:s brandriskprognoser och kontrollera alltid med din kommun om eldningsförbud råder innan du eldar utomhus.

Källa: MSB
Uppdaterades

Taggar för denna sida: