Publicerades

Eldningsförbud i delar av Sverige

På grund av brandrisken råder eldningsförbud på flera håll i landet.

Eldningsförbud utfärdas av kommunen eller Länsstyrelsen och betyder generellt att all eldning utomhus är förbjuden. Om undantag finns anges det i föreskriften för eldningsförbudet.

På den här sidan hittar du länkar till information om eldningsförbud från länsstyrelser. Uppgifter om eldningsförbudet publiceras på länsstyrelsens eller kommunens hemsida och information kan även ges av räddningstjänsten eller via sociala medier. 

Kontrollera alltid vilka regler som gäller om eldningsförbud och vilken brandrisk det är innan du eldar. Kontakta räddningstjänsten eller kommunen om du är osäker. 

Källa: Länsstyrelsen
Uppdaterades

Taggar för denna sida: