Publicerades

Varningar för höga flöden

SMHI har nedgraderat den tidigare klass 3-varningen för Norrbotten till en klass 2-varning för höga flöden.

Tidigare uppdatering 13 maj: SMHI har utfärdat en klass 3-varning för extremt höga flöden i  Norrbotten läns kustland och inland. Den tidigare klass 3-varningen för Västerbotten läns kustland har nedgraderats till en klass 2-varning.

Ursprunglig text: Snösmältningen rör sig norrut och österut och under helgen förväntas flödena i små och medelstora vattendrag inom varningsområdet uppnå klass 3-nivå. De lokala variationerna kan vara stora. 

En klass 3-varning är mycket ovanlig och innebär flöden på en nivå som förekommer i snitt vart femtionde år. Det är den allvarligaste varningsklassen för höga flöden och medför allvarliga översvämningsproblem. 

Allmänheten uppmanas att följa uppdaterad information på internet, radio eller TV.

Källa: SMHI
Uppdaterades

Taggar för denna sida: