Publicerades

SMHI utfärdar klass 3-varning för höga flöden i Jämtland

Uppdatering 16/5: SMHI:s klass 3-varning för extremt höga flöden gäller för Rörströmsälven/Näsån i Jämtland. Varningen för Ammerån har nedgraderats till klass 2.

En klass 3-varning innebär flöden på en nivå som förekommer i snitt vart femtionde år. En klass 3-varning är den allvarligaste varningsklassen för höga flöden och den medför allvarliga översvämningsproblem. 

Allmänheten uppmanas att följa upp ny information på internet, radio eller TV.

Uppdaterades

Taggar för denna sida: