Publicerades

SMHI varnar för höga flöden i Jämtlands län

SMHI har utfärdat en klass 2-varning för mycket höga flöden i östra Jämtlands län och Härjedalsfjällen.

Uppdatering 8/5: Förutom Jämtland är klass 2-varningar för mycket höga flöden utfärdade för Dalarna, Gävleborg, Västernorrland och Västerbotten. 

En klass 2-varning innebär en väderutveckling som kan medföra fara för allmänheten, stora materiella skador och stora störningar i viktiga samhällsfunktioner. Allmänheten uppmanas att följa upp ny information på internet, radio eller TV.

Aktuella varningar hos SMHI