Publicerades

Klass 2-varning för stormbyar

Uppdaterad 21/9 22.30: Vindarna i samband med stormen Knud väntas kulminera under natten mot lördag. På fredagskvällen finns en klass 2-varning för stormbyar utfärdad i Bohuslän och i området sydväst om Vänern. Dessutom en klass 2-varning för storm på Skagerack.

I övriga delar av Västsverige finns en klass 1-varning för mycket hårda vindbyar som avtar lördag morgon, skriver SMHI.

Kulingvarning är utfärdad för samtliga farvatten.

Vattenståndet i Skagerack, Kattegatt och norra Öresund väntas stiga under natten och når på lördagen 80-100 centimeter över medelvattenstånd. I Sydvästra Östersjön är det istället lågt vattenstånd på lördag morgon.
Även i Bottenviken stiger vattenståndet under lördagsdygnet upp till 110 centimeter över medelvattenstånd.

Trafikverket stoppar tågtrafik

Trafikverket meddelade på torsdagskvällen att tågtrafiken ställs in på stäckorna Uddevalla-Strömstad, Håkantorp-Gårdsjö och Varberg-Borås-Herrljunga. Detta gäller från den 21 september klockan16.00 till den 22 september klockan 14.00. Orsaken är stormvindarna i området. Resenärer hänvisas till sitt tågbolag för mer information, skriver Trafikverket.

Det här betyder varningarna

SMHI:s definition för varning klass 2 stormbyar: Vindbyar från 25 m/s upp til 30 m/s. Skador på byggnader med risk för kringflygande föremål. Större skador på skog och risk för störningar i trafik samt el- och teleförsörjning. Om prognosen ändras till 30 m/s eller mer uppdateras varningen till en högre varningsklass.

SMHI:s definition för varning klass 1 mycket hårda vindbyar: Vindbyar från 21 m/s upp till 25 m/s. Grenar och enstaka träd knäcks. Vinden kan innebära problem för höga fordon. Om prognosen ändras till 25 m/s eller mer uppdateras varningen till en höge varningsklass.

Den högsta varningsnivån är klass 3.

In English

Uppdaterades

Taggar för denna sida: