Publicerades

Så stärker MSB beredskapen för skogsbränder

Helikoptrar som kan vara i luften inom 90 minuter. Fler skogsbrandsdepåer med extra släckutrustning. Bättre förmåga att ta emot stöd från utlandet. Det är några av åtgärderna som ska stärka beredskapen för skogsbränder, som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap presenterade på onsdagen.

Skogsbrandssäsongen förra sommaren var extrem med stora bränder på flera platser samtidigt. Efter det fick Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, i uppdrag av regeringen att stärka beredskapen för skogsbränder inför sommaren 2019. I dag presenterades alla åtgärder som myndigheten arbetat med.

- Vi har genomfört en lång rad åtgärder och går stärkta in i årets skogsbrandssäsong, som redan är här. I år kommer vi, tillsammans med aktörerna, att kunna möta lika intensiva eller mer intensiva, bränder än vad vi gjorde förra sommaren. Men en del arbete återstår fortfarandet innan alla nationella resurser som Sverige behöver på lång sikt är på plats, säger Anneli Bergholm Söder, chef för MSB:s operativa avdelning.

MSB har bland annat tecknat ett helikopteravtal med privata entreprenörer. Vid högsta beredskapsläge ska helikoptrarna kunna vara i luften inom 90 minuter. Myndigheten förbereder också en upphandling av vattenskopande flygplan med ambitionen att de ska vara på plats till sommaren 2020, skriver MSB.

Här är åtgärderna som ska göra Sverige bättre rustat för skogsbränder:

 • Ny förmåga att bekämpa bränder från luften genom avtal med privata helikopterentreprenörer. Vid högsta beredskapsläge kommer helikoptrarna att kunna vara i luften inom 90 minuter.
 • Ökat antal skogsbrandsdepåer från 15 till 24.
 • Stärkt förmåga att ta emot internationellt stöd, så kallat värdlandsstöd.
 • Stärkt förmåga att stötta aktörer med samverkan och ledning.
 • Utveckling av den inriktnings- och prioriteringsfunktion som togs i bruk sommaren 2018. Funktionen ska mäkla resurser mellan räddningstjänster, prioritera MSB:s egna och internationella förstärkningsresurser och ge rekommendationer till andra myndigheter. Det är ett samarbete mellan räddningstjänster, länsstyrelser och MSB.
 • Utveckling av samordningen av frivilliga. Bland annat genom en överenskommelse med Svenska Röda Korset för att vid behov samordna spontanfrivilliga.
 • Vidareutveckling av konceptet MSB:s samverkansperson och MSB:s mottagande av samverkanspersoner från andra myndigheter. Ett pågående arbete.
 • Utveckling av ett nytt prognossystem för brandrisker.
 • Ny vägledning för skogsbrandssläckning, tillgänglig på msb.se från 7maj.
 • Vägledning för eldningsförbud.
 • Stärkt samarbete med internationella aktörer, både med EU och med de nordiska och baltiska länderna.
 • Stärkt bemanning under semesterperioden, samt utbildning och utveckling av de operativa arbetsformerna.
Källa: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Publicerades

Taggar för denna sida: