Publicerades

Krisinformation.se går ut med reklamkampanj

MSB genomför vid årsskiftet en marknadsföringskampanj för Krisinformation.se. Tre reklamfilmer kommer att visas på TV4 och på bio under cirka två veckor med start i mellandagarna.
Bild tagen ur Krisinformation.se:s reklamkampanj.

Utöver reklamfilmerna blir det en utomhuskampanj med reklamtavlor i Stockholm, Göteborg och Malmö och sponsrade inlägg i sociala medier. Syftet är att göra Krisinformation.se mer känt för allmänheten.

Få känner till Krisinformation.se

En enkätundersökning som MSB lät göra under hösten 2018 visade att bara 25 procent av de tillfrågade kände till Krisinformation.se. Det var en ökning från 2013 års mätning, då 13 procent kände till webbplatsen, men visar ändå att det finns en stor potential att nå fler.

– Tillgång till information är oerhört viktigt vid en kris. Om fler får information om hur de ska agera och kan hjälpas åt kan krisen avhjälpas lättare. Därför är det viktigt att så många som möjligt känner till Krisinformation.se. Vi satsar nu på en bred kampanj i flera kanaler för att öka allmänhetens kännedom om webbplatsen, säger MSB:s kommunikationsdirektör Morgan Olofsson.

Varför går kampanjen just runt jul och nyår?

– Vi vill nå ut brett och många tittar på tv och bio i mellandagarna. Det har också inträffat allvarliga händelser runt jul och nyår tidigare, som flodvågskatastrofen i Sydostasien 2004 och stormen Alfrida i fjol. Det är händelser som jag tror många minns och som gör att man kanske lättare förstår hur viktigt det är med krisinformation.

Krisinformation.se samlar information från myndigheter och andra ansvariga aktörer på ett ställe vid kriser och händelser. Tanken är att medborgarna inte ska behöva veta vilken myndighet, kommun eller länsstyrelse som är ansvarig, utan kan gå till Krisinformation.se för att få en samlad bild. Redaktionen länkar alltid vidare till ansvariga myndigheter och svarar på frågor från medborgare i sociala medier.                             

Om Krisinformation.se

Krisinformation.se är en webbplats som förmedlar information från myndigheter och andra ansvariga i samband med en kris eller allvarlig händelse. Webbplatsen drivs av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

Källa: Krisinformation.se
Uppdaterades

Taggar för denna sida: