Publicerades

Säkerhetspolisen: Oförändrad terrorhotnivå i Sverige

Nationellt centrum för terrorhotbedömning (NCT) konstaterar att den sammantagna terrorhotnivån i Sverige ligger kvar på nivå tre på en femgradig skala. Beslutet baserar sig på NCT:s helårsbedömning för 2019, som presenterades idag. Islamistisk terrorism utgör fortfarande det främsta hotet, enligt NCT.

Skalan för terrorhot har fem nivåer i Sverige: inget identifierat hot (1), lågt hot (2), förhöjt hot (3), högt hot (4) och mycket högt hot (5).

NCT är en arbetsgrupp bestående av personal från Försvarets radioanstalt (FRA), Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (Must) och Säkerhetspolisen.

Källa: Säkerhetspolisen
Publicerades

Taggar för denna sida: