Publicerades

Jordskredet i Kungälv: Förbjudet beträda området

Det är förbjudet att vistas i det avspärrade området vid Bastevik i Kungälv, som tidigare drabbades av jordskred. Eftersom marken är instabil finns det risk för nya skred.

Den 13 november inträffade ett jordskred vid Bastevik i Kungälvs kommun. Skredet följdes av flera mindre ras.
Enligt Statens geotekniska institut som har undersökt risken för skred på plats är det inte osannolikt att fler skred kan inträffa. Därför har Länsstyrelsen beslutat om tillträdesförbud. 

Publicerades

Taggar för denna sida: