Publicerades

Begränsat uttag av läkemedel

Från och med idag kommer det inte vara möjligt att ta ut mer läkemedel från apoteken än vad du behöver för en period på tre månader. Det har regeringen beslutat efter att efterfrågan på läkemedel ökat kraftigt den senaste tiden.

Begränsningen gäller alla läkemedel på recept och oavsett om läkemedlet ingår i högkostnadsskyddet och oavsett om patienten själv betalar för läkemedlen. Endast vid särskilda skäl kan undantag göras.

Beslutet innebär också att två tredjedelar av läkemedelsuttaget ska ha förbrukats innan mer läkemedel får lämnas ut. Syftet är att motverka att det uppstår brist på läkemedel till följd av hamstring. 

– I kristider som dessa är det ännu viktigare än vanligt att tillgången till läkemedel är jämlik. Om folk hamstrar mediciner finns en risk för att vissa läkemedel inte kommer att räcka åt alla. Därför inför vi den här begränsningen, säger socialminister Lena Hallengren.

Begränsningarna gäller både läkemedel till människor och läkemedel till djur.

Källor: Läkemedelsverket, regeringen
Publicerades

Taggar för denna sida: