Publicerades

Den brittiska varianten av covid-19-viruset konstaterad i Sverige

Region Sörmland har konstaterat ett fall av den nya muterade varianten av covid-19-viruset som först upptäcktes i Storbritannien. Smittspårning startades omedelbart efter det att fallet konstaterades och man bedömer att spridningsrisken är väldigt låg.

Personen som testades positiv reste till Sörmland från Storbritannien för besök över jul. Viruset, som går under namnet VOC202012/01, tros vara mer smittsamt än andra varianter av covid-19-virus, men analyser av dess egenskaper pågår fortfarande.

Folkhälsomyndigheten uppmanar alla inresande som har vistats i Storbritannien räknat från den 12 december att stanna hemma i minst sju dagar, att i möjligaste mån undvika kontakt med andra samt att testa sig snarast efter ankomst med uppföljande test fem dagar efter ankomst.

Källor: Folkhälsomyndigheten, RegionSörmland
Uppdaterades

Taggar för denna sida: