Publicerades

Folkhälsomyndigheten om karantänsregler

Friska hemvändande personer från områden i Kina där fall av det nya coronaviruset rapporterats bör vara uppmärksamma på symtom, men behöver inte sitta i karantän, skriver Folkhälsomyndigheten.

Olika länder har valt olika lösningar när det gäller reserekommendationer och kontroll av friska evakuerade personer och resenärer från drabbade områden. Sverige följer liksom flera andra nordiska länder WHO:s riktlinjer och rekommendationer från ECDC, den europeiska smittskyddsmyndigheten.

Friska personer som kan vara exponerade för smitta och som uppvisar luftvägssymtom som hosta, andningssvårigheter eller feber, uppmanas ringa sjukvården för bedömning och om provtagning av det nya coronaviruset skulle vara aktuellt.

- I väntan på provsvar isoleras patienter med vårdbehov på infektionsklinik. Personer som kan vistas i hemmet ges information om hur de ska undvika att smitta andra under tiden innan provsvaret har kommit. Om provsvaret skulle vara positivt finns det rutiner inom hälso- och sjukvården för att hantera sådana fall på ett säkert sätt, säger Anders Tegnell, statsepidemiolog på Folkhälsomyndigheten.

I Sverige vidtas de flesta åtgärder inom smittskyddet utan tvång. Erfarenheten här är att en välinformerad och motiverad person förstår och följer givna rekommendationer och att det egna ansvarstagandet är bättre än tvångsåtgärder. I de fall rekommendationerna inte följs kan smittskyddsläkaren i den aktuella sjukvårdsregionen besluta om tvingande karantän eller isolering. Det är möjligt enligt lag då det nya coronaviruset har klassats som en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats

Källa: Folkhälsomyndigheten
Publicerades

Taggar för denna sida: