Publicerades

SMHI varnar för mycket högt vattenstånd i Norra Kvarken

SMHI utfärdar en klass 2-varning för mycket högt vattenstånd i Norra Kvarken från fredag mitt på dagen.

Sedan tidigare har SMHI utfärdat klass 1-varningar för högt vattenstånd för hela Bottenhavet samt Bottenviken.

En klass 2-varning för högt vattenstånd innebär att det finns en risk för att kustvägar och hamnar översvämmas. Det är den allvarligaste varningsklassen för högt havsvattenstånd.

En klass 1-varning innebär risk för att småbåtsbryggor och kajer översvämmas.