Publicerades

SMHI varnar för mycket högt vattenstånd

SMHI har utfärdat klass 2-varningar för mycket högt vattenstånd dels i Bottenviken och Norra Kvarken från måndag morgon, dels utmed Västkusten från måndag eftermiddag.

I samband med vind i kulingstyrka på samtliga farvatten för det närmaste dygnet kommer vattenståndet att stiga från måndag morgon i Bottenviken och på Norra Kvarken och från måndag eftermiddag på Västkusten i Skagerack och Kattegatt. I Sydvästra Östersjön och Bälten sjunker däremot vattenståndet.

Definitionen för mycket högt vattenstånd varierar mellan olika kustremsor. I samtliga fall innebär det att det finns risk att kustvägar och hamnar översvämmas.