Publicerades

Varning för höga flöden i delar av södra Sverige

Uppdatering 19/2 10.05: SMHI har utfärdat varningar klass 2 för höga flöden för delar av Kronobergs och Blekinge län.

Uppdatering 18/2 16.00. SMHI:s klass 2-varning för höga flöden gäller nu även Nissan. Sedan tidigare är klass 2-varningar utfärdade för Säveån, Viskan och Ätran. Dessutom gäller klass 2-varning för flera små vattendrag i Västra Götalands och i Jönköpings län.

Ursprunglig text:

SMHI har utfärdat en klass 2-varning för höga flöden i små vattendrag i Jönköpings län och för Säveån i Västra Götalands län.

De senaste dagarnas nederbörd har inneburit höga vattenstånd på flera håll i sydvästra Sverige. Sedan tidigare har SMHI utfärdat klass 2-varningar för höga flöden i Hallands och Västra Götalands län, bland annat Ätran och Viskan. Nu har klass 2-varningar även utfärdats för Säveån i Västra Götalands län samt för små vattendrag i Jönköpings län.