Publicerades

SMHI varnar för högt vattenstånd i Bottenviken och Norra Kvarken

SMHI utfärdar en klass 2-varning för mycket högt vattenstånd i Bottenviken och Norra Kvarken.

Vattenståndet fortsätter att stiga under helgen och kulminerar  i Norra Kvarken under söndagskvällen. För Bottenviken väntas de högsta nivåerna uppnås först natten mot måndagen.
En klass 2-varning för högt vattenstånd innebär att det finns en risk för att kustvägar och hamnar översvämmas. Det är den allvarligaste varningsklassen för högt havsvattenstånd.

Källa: SMHI
Publicerades

Taggar för denna sida: