Publicerades

SMHI varnar för oväder i flera delar av landet

Under måndagen väntas oväder i flera delar av Sverige. Det gäller bland annat varning för höga flöden i Viskan och Ätran samt risk för mycket hårda vindbyar i stora delar av landet. Tågtrafiken ställs in på vissa banor.

Under måndagen beräknas flödena i Viskan och Ätran nå klass 2-nivå, något som i snitt bara brukar inträffa mellan vart tionde år och vart femtionde år. Varningen innebär att det kan uppstå översvämningsproblem på utsatta områden.

Utöver klass 2-varningarna för höga flöden har SMHI även utfärdat ett flertal klass 1-varningar för mycket stora regnmängder i sydvästra Sverige samt mycket hårda vindbyar i stora delar av landet. I de norra delarna av Sverige varnar man även för snöfall och plötslig ishalka.

Ovädret innebär även att tågtrafiken ställs in på de banor där det finns risk att träd faller över spåren. Trafikverket hänvisar tågresenärer att vända sig till sina tågbolag för att få mer information om sina resor.

Källa: SMHI
Publicerades

Taggar för denna sida: