Publicerades

UD utökar reseavrådan för Kina

UD avråder nu från alla icke nödvändiga resor till Kina, med undantag för Hongkong och Macao. UD avråder sedan tidigare från alla resor till provinsen Hubei. Avrådan gäller tills vidare.

Enligt UD har beslutet om avrådan fattats på grund av utbrottet av det nya coronaviruset som påverkar Kina på flera sätt.  Det handlar bland annat om att tillgängligheten till sjukhus kan vara begränsad och att ambassadens möjligheter att bistå konsulärt kan påverkas.

UD har olika nivåer på sin avrådan

Avrådan för icke nödvändiga resor omfattar turistresor och liknande. En avrådan från alla resor innefattar även arbetsresor.

Källor: UD, Utrikesdepartementet
Publicerades

Taggar för denna sida: