Publicerades

Folkhälsomyndigheten om immunitet mot covid-19

Den som haft en konstaterad covid-19-infektion har mycket låg risk att bli sjuk igen i åtminstone sex månader. Det skriver Folkhälsomyndigheten i en vägledning till regioner och kommuner.

Konstaterad betyder antingen att man testat positivt för pågående infektion och tillfrisknat, eller att man har antikroppar. Efter en infektion har någon form av immunsvar troligen utvecklats även om man inte har mätbara nivåer av antikroppar, skriver Folkhälsomyndigheten.

Den som bedöms ha någon form av immunitet och är helt fri från symtom löper mindre risk att själv bli smittad liksom att sprida smittan. Det innebär att det är möjligt att umgås med andra, även inomhus, oavsett om de man träffar eller man själv tillhör en riskgrupp.
Varje person måste alltid göra en egen bedömning av om de kan umgås. Alla måste fortsatt följa rekommendationerna för att minska smittspridning. Inom hälso- och sjukvården måste rutiner kring hygien och personlig skyddsutrustning följas.

Så minskar vi smittspridningen:

• Stanna hemma om du har symtom på covid-19.
• Tvätta händerna ofta.
• Håll avstånd till andra.
• Var försiktig när du besöker äldre och de som tillhör en riskgrupp.
• Undvik större sociala sammanhang.

Källa: Folkhälsomyndigheten
Publicerades

Taggar för denna sida: