Publicerades

Gratis tester för covid-19

Alla som har symtom för covid-19 ska få testa sig. Testerna kommer att vara gratis, uppger regeringen. Antalet så kallade antikroppstester ska dessutom öka.

Testerna kommer att ske i stor skala över hela landet. Staten kommer att ersätta regionerna för de extra kostnaderna i samband med testerna.

Folkhälsomyndigheten har regeringens uppdrag att så fort som möjligt se till att en storskalig testning för covid-19 kan påbörjas i hela landet.

De som har symtom på eventuellt covid-19 kommer att erbjudas ett test. Detta kommer att ske via självtest, där testet budas hem till den sjuke, som får genomföra testet i hemmet och därefter hämtar budfirman testet. Alternativ till detta är drive in-stationer dit man kan åka med bil och testa sig.

Tester för antikroppar ska också öka. Inriktningen är att alla ska erbjudas antikroppstestning mot vanlig patientavgift.

Källa: regeringen
Uppdaterades

Taggar för denna sida: