Publicerades

Okej med kollo i sommar

Det är viktigt att barn i så stor utsträckning som möjligt kan fortsätta med sina normala aktiviteter. Därför tillåter Folkhälsomyndigheten kollon och lägerverksamheter i sommar, om de hålls i mindre grupper i närheten av hemorten.

Den som ansvarar för en verksamhet måste se till att minska risken för att coronasjukdomen covid-19 sprids. Folkhälsomyndigheten har tagit fram ett riskbedömningsverktyg som hjälp för att identifiera vilka försikthetsåtgärder som behövs.

Träning och aktivitet bör till exempel genomföras utomhus. Det är även bra att hålla avstånd mellan sovplatser och i matrum.

Det är viktigt att barnen stannar hemma om de blir sjuka, även om de bara har lindriga symtom. Om någon blir sjuk under tiden ska det finnas möjlighet att ta sig hem.

Källa: Folkhälsomyndigheten
Publicerades

Taggar för denna sida: