Publicerades

Test av VMA

Under eftermiddagen onsdag 27 maj skickades ett antal testmeddelanden ut från Sveriges Radio som publicerades på Krisinformation.se och i vår app. I flera av dem framkom inte tydligt att det rörde sig om ett test. Sveriges Radio kommer att undersöka vad som gick fel.

Ursprunglig text:

Ett test av Viktigt meddelande till allmänheten, VMA, kommer att publiceras på Krisinformation.se i dag onsdag.

Sveriges Radio uppdaterar i dag sina tekniska system för att skicka VMA till andra aktörer, till exempel Krisinformation.se. Under dagen kommer därför testmeddelanden gå ut på Krisinformation.se då man kontrollerar att allt fungerar som det ska efter uppdateringen. Det kommer att framgå tydligt av meddelandet att det rör sig om ett test och ingenting annat.

Källa: Krisinformation.se
Uppdaterades

Taggar för denna sida: