Publicerades

Flera nya åtgärder för att hantera smittspridningen

Den som är sjuk ska kunna vara hemma upp till 14 dagar utan krav på läkarintyg och skolor får bättre möjligheter att hantera effekter av coronaviruset. Det är några exempel på regeringens nya åtgärder.

Fredag den 13 mars presenterade regeringen flera nya åtgärder för att hantera effekterna av covid-19 och minska smittspridningen. Här kan du läsa om några av dem.

Kravet på läkarintyg efter sju dagar slopas

Regeringen föreslår att temporärt upphäva kravet på läkarintyg från och med den åttonde kalenderdagen i sjuklöneperioden. Det skulle innebära att den som är sjuk kan stanna hemma utan läkarintyg i upp till 14 dagar utan att förlora rätten till sjuklön. 
Regeringens pressträff om det nya förslaget

Tillfälliga bestämmelser för skolor

Från och med måndag den 16 mars får kommuner och friskolors styrelser utökade möjligheter att anpassa skolverksamheten, till exempel genom att erbjuda fjärr- eller distansundervisning. Den nya förordningen gäller till och med 30 juni 2021 och beskriver bland annat när en skola får stänga med anledning av smitta. Det finns däremot inte något generellt beslut om att stänga skolor över hela landet.

Regeringen om den nya förordningen

UD råder allmänheten att tänka över sitt resande

Utrikesdepartementet råder alla som planerar en utlandsresa att noga tänka igenom vilka risker som finns och om resan behöver genomföras. Detta gäller oavsett om UD formellt avråder från ett område eller inte. Varje resenär har själv ett ansvar för att följa utvecklingen och fatta informerade beslut. Den som tillhör en riskgrupp bör vara särskilt uppmärksam.

UD om osäkerhet kring utlandsresor

Publicerades

Taggar för denna sida: