Publicerades

Uppdaterad riskbedömning för covid-19 i Sverige

Folkhälsomyndigheten ändrar sin riskbedömning avseende fall av coronavirus i Sverige. Risken för allmän smittspridning bedöms som måttlig.

Den nya bedömningen bygger på en analys av virusets spridning i världen och baseras på en femgradig skala med nivåerna mycket låg, låg, måttlig, hög och mycket hög.

Risken för att upptäcka fall av coronasmitta i Sverige är mycket hög men risken för allmän spridning i landet bedöms som måttlig.

Den nya bedömningen sker främst mot bakgrund av att flera länder i Europa upptäckt fall som smittats i norra Italien och Iran den senaste veckan.

Riskbedömningen är gjord utifrån den nuvarande situationen i världen. Den är inte en prognos inför framtiden utan en bedömning över läget just nu.

Källa: Folkhälsomyndigheten
Publicerades

Taggar för denna sida: