Publicerades

Gymnasieskolor får använda distansundervisning för att begränsa smittspridningen

Från och med måndag 23 november får gymnasieskolor använda distansundervisning som komplement till undervisning på plats. Detta för att minska trängseln i skolans lokaler och därmed risken att covid-19 sprids mellan elever och personal. Tidigare har distansundervisning endast varit tillåten på grund av trängsel i kollektivtrafiken.

Gymnasieskolan ska först ha övervägt andra möjligheter att minska trängseln, skriver Regeringen. Exempelvis kan schemaläggningen anpassas, andra lokaler användas eller skoldagen förlängas. Undervisning kan också ske kvällar eller helger.

Huvudregeln i skollagen är undervisning på plats. Skolan bör överväga om det är lämpligt att bedriva distansundervisning utifrån elevernas olika förutsättningar och behov.

Källa: regeringen
Publicerades

Taggar för denna sida: