Publicerades

Skärpta allmänna råd i Jämtlands län

Antalet personer som diagnosticerats med covid-19 i Jämtlands län har ökat kraftigt. Därför införs nu skärpta allmänna råd, för att minska trängsel och antalet kontakter mellan människor. Beslutet gäller till och med den 13 december 2020, men kan förlängas.

På grund av den ökade smittspridningen krävs nu extra åtgärder utöver Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd. Därför har Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson i samråd med bland annat smittskyddsläkare, Länsstyrelsen och Region Jämtland Härjedalen, fattat beslut om att skärpta lokala allmänna råd ska gälla under en begränsad tid för att ytterligare bromsa utbrotten.

Från och med den 19 november uppmanas alla som vistas Jämtlands län:

Om möjligt undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor tillsammans med. Det innebär bland annat en avrådan från att arrangera eller delta i en fest eller liknande socialt umgänge. Man bör också undvika aktiviteter där man inte kan hålla fysiskt avstånd till varandra, som kontaktsporter eller hälso- eller skönhetsvård som inte är medicinskt motiverad.

  • Avstå från att göra onödiga resor. Resor inom eller mellan regioner kan bidra till att öka smittspridningen eftersom man ofta träffar nya personer, vilket leder till att nya smittkedjor startas. Man bör därför, så långt som möjligt, avstå från sådana resor. Rådet gäller även resor till regionen från andra regioner. Detta råd är inte tänkt att hindra människor från att exempelvis ta sig till arbete, studier/sysselsättning eller den vård som kräver att man är på plats.

Skärpta allmänna råd för arbetsplatser och för verksamheter

Beslutet omfattar också skärpta allmänna råd för arbetsplatser och för verksamheter som exempelvis butiker, köpcentrum och idrottsanläggningar i Jämtlands län.

  • Verksamheter och arbetsgivare bör vidta åtgärder så att var och en ska kunna följa de allmänna råden ovan. Arbetsgivares åtgärder kan vara att uppmana personalen att arbeta hemifrån, erbjuda utökade förutsättningar att arbeta hemifrån, och att skjuta upp tjänsteresor, konferenser och andra fysiska möten. Övriga verksamheter kan minimera antalet besökare vid samma tidpunkt, anpassa öppettiderna, och erbjuda digitala alternativ.
Källa: Folkhälsomyndigheten
Publicerades

Taggar för denna sida: