Publicerades

Höjning av publiktak och återinfört förbud för danstillställningar

Regeringen meddelade idag att taket för sittande publik höjs till 300 personer på kultur- och sportevenemang. För att förhindra trängsel på nattklubbar har regeringen även beslutat att offentliga danstillställningar för fler än 50 personer åter ska förbjudas. Besluten gäller från den 1 november.

Förutsättningen för tillställningar med högst 300 sittande deltagare är att publiken får varsin sittplats med minst en meters avstånd till andra deltagare. Två personer i samma sällskap får dock placeras närmare varandra än en meter.

För att komma tillrätta med trängsel på nattklubbar har regeringen även beslutat att offentliga danstillställningar för fler än 50 personer åter ska förbjudas. 

 

Källa: regeringen
Publicerades

Taggar för denna sida: