Publicerades

Besöksförbudet på äldreboenden hävs 1 oktober

Regeringen har beslutat att besöksförbudet på landets äldreboenden ska upphöra från 1 oktober.

Beslutet grundar sig på att smittspridningen minskar i samhället och att de särskilda boendena har förbättrat arbetssätt och rutiner för att förhindra smittspridningen.

Verksamheten ansvarar för att besöken sker på ett säkert sätt. Folkhälsomyndigheten kommer att ta fram rekommendationer som stöd för besöken. Dessa ska innehålla instruktioner kring besöksrutiner, med fokus på avstånd och hygien.

Om smittspridningen ökar lokalt ser Folkhälsomyndigheten över möjligheterna att utfärda lokala restriktioner och eventuell avrådan från besök. 

Fram till dess, medan besöksförbudet ännu gäller, går det att göra undantag från förbudet om det finns särskilda omständigheter. Kontakta din kommun eller den verksamhetsansvarige på det aktuella boendet för att ta reda på vad som gäller.

Källa: regeringen
Publicerades

Taggar för denna sida: