Publicerades

Förlängda restriktioner på grund av hög smittspridning

Regeringen och Folkhälsomyndigheten förlänger flera restriktioner i landet till den 17 maj. Detta eftersom spridningen av covid-19 fortfarande är hög och situationen i sjukvården mycket ansträngd.

Det är nu fler patienter med covid-19 intagna för sjukhusvård än under hösten och antalet ökar. Belastningen är mycket hög på intensivvården och antalet avlidna per vecka minskar inte längre. Länsstyrelserna rapporterar allt oftare att allmänheten inte följer rekommendationer. Därför förlängs nu flera restriktioner till den 17 maj. Efter det kan de kan lättas, om smittspridningen minskat och trycket på sjukvården blivit lägre.

Enligt tidigare regeringsbeslut kan kommuner i landet förbjuda personer att vistas på platser där det är risk för trängsel. Den som bryter mot ett sådant vistelseförbud kan dömas till böter. Inför kommande helger, som Valborg, har till exempel Uppsala och Lund infört sådana förbud. 

Folkhälsomyndigheten kommer även att förlänga vissa regler som skulle ha upphört den 3 maj, exempelvis att serveringsställen bara får ha öppet till 20.30 och att det max får vara en person per sällskap på serveringsställen i gallerior och varuhus. 

Källor: regeringen, Folkhälsomyndigheten
Publicerades

Taggar för denna sida: