Publicerades

Fortsatt paus för Janssens vaccin

Folkhälsomyndigheten har beslutat att avvakta användningen av vaccinet från Janssen i alla åldersgrupper. Vaccinet rekommenderas inte till personer under 65 år och de över 65 år kommer att hinna få andra vacciner innan Janssens vaccin kan levereras.

Folkhälsomyndigheten har beslutat att Janssens vaccin mot covid-19 endast ska rekommenderas till personer över 65 år. Orsaken är den möjliga kopplingen till blodproppar med låg nivå av blodplättar, vilket klassats som en mycket sällsynt men allvarlig biverkning. Denna biverkan har främst rapporterats bland yngre personer, samtidigt som äldre personer löper en kraftigt ökad risk att avlida eller bli svårt sjuka av covid-19.
Eftersom större leveranser med Janssens vaccin inte skulle nå Sverige förrän i maj då de flesta över 65 år redan fått andra vacciner rekommenderar nu Folkhälsomyndigheten att användningen av Janssens vaccin pausas i alla åldersgrupper.
– Vi tycker det är bättre att rekommendera de vaccin som vården nu är vana vid att använda. Personer över 65 år kommer ändå kunna få vaccin av de andra tre sorterna, säger Anders Tegnell, statsepidemiolog.

Publicerades

Taggar för denna sida: