Publicerades

Gravida i riskgrupper kan vaccineras

Gravida med förhöjd risk för svår sjukdom kan vaccineras, meddelar Folkhälsomyndigheten.

Gravida med som ingår i riskgrupper kan vaccineras mot covid-19 med mrna-vaccin under fas 3. Det gäller när kvinnan har något av följande tillstånd eller sjukdomar som kan innebära en ökad risk för att bli allvarligt sjuk i covid-19:

  • Kronisk hjärt- och kärlsjukdom, inklusive stroke och hypertoni.
  • Kronisk lungsjukdom såsom KOL samt svår och instabil astma.
  • Andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation.
  • Kronisk lever- eller njursvikt.
  • Diabetes typ 1 och typ 2.
  • Tillstånd som innebär påverkan på immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling.
  • Över 35 år
  • BMI över 30

Kontakta din region för information om vaccinationerna i länet.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar inte i nuläget att alla gravida vaccineras mot covid-19.

Publicerades

Taggar för denna sida: