Publicerades

Klass 2-varningar för mycket stora regnmängder

SMHI har utfärdat klass 2-varningar för mycket stora regnmängder i Gävleborgs län och delar av Dalarnas län. Det kan komma regnmängder mellan 70 och 100 mm. SMHI har även utfärdat klass 1-varningar för stora regnmängder i flera andra län.

SMHI utfärdar klass 2-varningar för mycket stora regnmängder när det väntas minst 70 mm regn inom 24 timmar. Det innebär mycket stor risk för översvämningar i källare, dagvattensystem, mindre vattendrag och risk för översvämmade vägar. 

Förutom klass 2-varningarna har SMHI också utfärdat klass 1-varningar för stora regnmängder i stora delar av Västra Götalands län, Västmanlands län, Uppsala län, Västernorrlands län och delar av Västerbottens län. I de länen väntas regnmängder på minst 35 mm. Varningarna gäller från tisdag till onsdag eftermiddag. 

I delar av Skåne län har SMHI utfärdat risk för stora regnmängder. När SMHI utfärdar en risk för stora regnmängder beror det på att osäkerheten i väderutvecklingen är stor. Om prognosen blir säkrare kan en risk ersättas av en varning.