Publicerades

Krav på negativt covid-19 test för inresa till Sverige

Från och med lördag 6 februari kommer utländska medborgare att behöva visa upp ett negativt covid-19-test för att få resa in i Sverige.

Testet får vara max 48 timmar gammalt och ska kunna uppvisas vid ankomst. Kravet införs för att minska risken för spridning av olika virusvarianter och gäller alla över 18 år oavsett var man reser ifrån. 

Regeringens beslut innebär dels att tidigare inreseförbud mot Danmark, Norge, Storbritannien och så kallade tredje länder kompletteras, dels att Sverige inför nya inreseförbud mot övriga länder.

För att de nya reglerna inte ska medföra mer begränsningar än avsett finns en rad undantag. Den fullständiga förteckningen över dessa finns på regeringens hemsida.

Källor: regeringen, Folkhälsomyndigheten
Publicerades

Taggar för denna sida: