Publicerades

SMHI: Klass 2-varning för snöfall med kraftig drivbildning

SMHI varnar för snöfall med kraftig drivbildning i Västernorrlands län från måndag kväll.

Ett kraftigt snöfall drar på måndag eftermiddag in söderifrån över Västernorrland och rör sig sedan norrut under tisdagen. 20–40 centimeter snö beräknas falla samtidigt som vinden är frisk med en styrka på cirka 10 meter per sekund.

Klass 1-varningar för kraftigt snöfall med 10–30 centimeter snö har också utfärdats från måndag morgon i Värmlands län, Örebro län, Västmanlands län, Sörmlands län, Uppsala län utom kusten, Gävleborgs län, Dalarnas län utom fjällen och Jämtlands län utom fjällen. 

Varning klass 2 snöfall med drivbildning innebär att det kan bli stora trafikproblem. Vid temperaturer nära noll grader kan det ge störningar i el- och teleförsörjningen