Publicerades

Modernas vaccin täcks av läkemedelsförsäkringen

En ny överenskommelse har tecknats som gör att staten står för kostnaden för eventuella biverkningar av Modernas vaccin mot covid-19.

Överenskommelsen, som tecknats av Kammarkollegiet på uppdrag av regeringen, innebär att samtliga covid-19 vaccin som tidigare inte ingått i Läkemedelsförsäkringen nu omfattas av denna. 

Modernas covid-19-vaccin ansluts därmed omgående till Läkemedelsförsäkringen.

Överenskommelsen kommer att gälla under en övergångsperiod fram tills att en ny lag finns på plats.

– Det är viktigt att försäkringsskyddet för den enskilde är starkt vid eventuella negativa följdverkningar av ett vaccin, säger socialminister Lena Hallengren.

Källor: Kammarkollegiet, Regeringskansliet
Publicerades

Taggar för denna sida: