Publicerades

Få fall av covid-19 bland vaccinerade

Vaccinerna mot covid-19 ger ett gott skydd mot sjukdomen, meddelar Folkhälsomyndigheten. Av de hundratusentals som vaccinerats har omkring 200 testat positivt för covid-19 efter den andra dosen.

– Inget vaccin ger ett hundraprocentigt skydd, och genombrottsinfektioner sker för alla typer av vaccin. När det gäller vaccination mot covid-19 visar de första analyserna att antalet genombrottsinfektioner i Sverige ligger i nivå med vad som är förväntat, säger statsepidemiolog Anders Tegnell.  

Det är okänt hur många av de som testade positivt som hade symtom eller behövde sjukvård. Av de insamlade uppgifterna framgår inte varför dessa personer provtagits. Det kan ha skett på grund av symtom eller i samband med smittspårning.

Eftersom det fortfarande är oklart i vilken utsträckning vaccinerade kan sprida smittan, är det viktigt att alla, även vaccinerade, fortsätter att följa regler och rekommendationer för att minska spridningen av covid-19.  

Källa: Folkhälsomyndigheten
Uppdaterades

Taggar för denna sida: