Publicerades

Uppdaterade rekommendationer vid testning av covid-19

Fullvaccinerade barn, unga och vuxna och de som nyligen haft covid-19, behöver från och med den 1 november generellt inte testas för covid-19 vid nytillkomna luftvägssymtom eller feber. Som tidigare gäller också att små barn i förskoleåldern upp till förskoleklass inte testas. Det meddelar Folkhälsomyndigheten.

Testning rekommenderas dock fortsatt vid symtom för alla ovaccinerade personer från förskoleklass och uppåt som inte nyligen genomgått covid-19 samt för vård- och omsorgspersonal.  

Andra grupper som fortsatt rekommenderas testning är personer som vet att de har blivit exponerade för smittan eller ingår i en smittspårningskedja. Det gäller även om de är fullvaccinerade.

Ovaccinerade personer som inte genomgått covid-19 under det senaste halvåret rekommenderas också fortsatt testning efter vistelse i land utanför Norden. Detta gäller även utan symtom.

Källa: Folkhälsomyndigheten
Publicerades

Taggar för denna sida: